Hier volgt een totaalprijslijst van de meest gebruikte behandelingen. De prijzen van de verschillende kronen en bruggen zijn inclusief techniekkosten.

 Tandheelkunde
 Kroon porselein – metaal CrCo€ 350,-
 Kroon porselein-zirkonium (zonder metaal)€ 430,-
 Kroon porselein-goud (afhankelijk van goudprijs)€ 450,-
 Schildje (facing) van 100 % porselein E-MAX€ 370,-
 Brugtussendeel porselein – CrCo€ 310,-
 3-delige brug porselein – CrCo€ 1010,-
 Brugtussendeel porselein-zirkonium€ 390,-
 3-delige brug porselein-zirkonium€ 1250,-
 Plakbrug met preparatie€ 310,-
 Noodkunstgebit, 1-4 elementen€ 105,-
 Noodkunstgebit, 5-13 elementen€ 210,-
 Gedeeltelijk kunstgebit, 1-4 elementen€ 260,-
 Gedeeltelijk kunstgebit, 5-13 elementen€ 360,-
 Volledig kunstgebit bovenkaak€ 470,-
 Volledig kunstgebit onderkaak€ 515,-
 Volledig kunstgebit boven- en onderkaak€ 985,-
Frame kunstgebit, 1-4 elementen€ 810,-
Frame kunstgebit, 5-13 elementen€ 910,-
Wortelkanaalbehandeling met 1 kanaal (snijtanden en hoektanden)€ 250,-
Wortelkanaalbehandeling met 2 kanalen (premolaren)€ 300,-
Wortelkanaalbehandeling met 3 kanalen (kiezen)€ 360,-
 Wortelkanaalbehandeling met 4 kanalen€ 400,-
 Eénvlaksvulling composiet€ 42,-
 Tweevlaksvulling composiet€ 55,-
 Drievlaksvulling composiet€ 65,-
 Meervlaksvulling composiet€ 80,-
 Eenvoudige extractie€ 35,-
 Moeizaam extractie€ 60,-
 Implantologie
 Titanium implantaat ICX (incl. materiaalkosten)€ 695,-
 Implantaat Straumann, Nobel bio care€ 845,-
 Implantaat zirkonium€ 890,-
 Opbouw abutment implantaat ICX€ 150,-
 Opbouw abutment implantaat Straumann, Nobel Bio Care€ 200,-
 Opbouw abutment implantaat zirkonium€ 245,-
 Kroon porselein- CrCo op implantaat€ 375,-
 Brugtussendeel porselein CrCo op implantaat€ 335,-
 Implantaat + opbouw abutment + kroon porselein CrCo€ 1220,-
 Kroon porselein-zirkonium op implantaat€ 430,-
 Klikgebit op 2 implantaten (excl. Implantaten)€ 1800,-
 Klikgebit op 3 implantaten (excl. Implantaten)€ 1900,-
 Klikgebit op 4 implantaten (excl. Implantaten)€ 1980,-
 All-on 4 (excl. Implantaten)€ 3750,-
 10 delige brug porselein- CrCo op 4 implantaten (excl. Implantaten)€ 4110,-
 Wortelpuntoperatie 1 tand€ 250,-
 Wortelpuntoperatie 2 tanden€ 375,-
 Botopbouw
 Indirecte sinuslift/ per implantaat – 8 mm bot€ 450,-
 Directe sinuslift operatie – 5 mm bot. Incl. botpoeder + membraan€ 1200,-

De meeste behandelingen bestaan uit een samenstelling van meerdere codes.

Hieronder volgen de prijzen van de afzonderlijke behandelingen met de gebruikelijke code :

   
CodeBehandeling    Tarief 
Consultatie en diagnostiek
C13Probleemgericht consult€ 20,-
C22Schriftelijke medische anamnese€ 20,-
C28Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan€ 50,-
X10Kleine röntgenfoto€ 10,-
X21Kaakoverzichtsfoto€ 30,-
X22Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie€ 30,-
Preventieve mondzorg
M01Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten€ 10,-
M02Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten€ 10,-
M03Gebitsreiniging, per 5 minuten€ 10,-
M32Eenvoudig bacteriologisch onderzoek, excl. laboratoriumkosten€ 15,-
Verdoving
A10Geleidings- en/of infiltratie verdoving€ 10,-
A15Oppervlakte verdoving€ 5,-
Vullingen
V71Eénvlaksvulling amalgaam€ 20,-
V72Tweevlaksvulling amalgaam€ 35,-
V73Drievlaksvulling amalgaam€ 45,-
V74Meervlaksvulling amalgaam€ 55,-
V91Eénvlaksvulling composiet€ 42,-
V92Tweevlaksvulling composiet€ 55,-
V93Drievlaksvulling composiet€ 65,-
V94Meervlaksvulling composiet€ 80,-
V40Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament€ 5,-
V50Droogleggen van elementen d.m.v. een rubberen lapje€ 10,-
V70Parapulaire stift, excl. materiaalkosten€ 10,-
V80Wortelkanaalstift, excl. R31, X10, materiaalkosten€ 10,-
Richtprijs wortelkanaalstift incl. materiaalkosten€ 60,-
V85Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element, excl. techniek- en materiaalkosten€ 7,-
Wortelkanaalbehandelingen
E01Wortelkanaalbehandeling consult€ 20,-
E02Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult€ 30,-
E04Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten€ 15,-
E13Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal€ 90,-
E14Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen€ 110,-
E16Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen€ 140,-
E17Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen€ 180,-
E19Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting€ 15,-
E85Elektronische lengtebepaling€ 10,-
E66Wortelkanaalbehandeling van melkelement€ 40,-
Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen
E51Verwijderen van kroon of brug€ 25,-
E52Moeilijke wortelkanaalopening€ 20,-
E53Verwijderen van wortelstift€ 30,-
E54Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal€ 20,-
E55Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal€ 20,-
E56Voortgezette behandeling met iatrogene schade€ 30,-
E57Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie€ 20,-
Eventuele aanvullende kosten
E45Aanbrengen rubberdam€ 10,-
E60Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel€ 40,-
E61Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting€ 50,-
E62Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting€ 40,-
E63Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA), excl. techniek- en materiaalkosten€ 20,-
E64Afsluiting van open wortelpunt€ 20,-
E77Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal (bij  spoedeisende gevallen)€ 50,-
E78Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal (bij  spoedeisende gevallen)€ 25,-
Kronen en bruggen
R24Kroon, excl. techniek- en materiaalkosten€ 232,-
R79Schildje van porselein of kunstsof (facing), met preparatie, excl. techniek- en materiaalkosten€ 105,-
R40Eerste brugtussendeel, excl. techniek- en materiaalkosten€ 158,-
R45Tweede en volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel, excl. techniek- en materiaalkosten€ 79,-
R60Plakbrug zonder preparatie, excl. techniek- en materiaalkosten€ 105,-
R61Plakbrug met preparatie, excl. techniek- en materiaalkosten€ 155,-
R31Opbouw plastisch materiaal€ 30,-
R65Toeslag voor elke volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel€ 35,-
R66Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee€ 20,-
R46Brugverankering, per anker, excl. techniek- en materiaalkosten€ 50,-
R49Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen€ 130,-
Chirurgische ingrepen (incl. anesthesie)
H11Trekken tand of kies€ 30,-
H16Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant€ 30,-
H90Voorbereiding praktijkruimte t.b.v. chirurgische verrichtingen€ 50,-
H35Moeizaam trekken tand of kies€ 60,-
H42Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting€ 60,-
H43Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting€ 85,-
Kunstgebitten
P10Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen, excl. techniek- en materiaalkosten€ 80,-
P15Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen, excl. techniek- en materiaalkosten€ 160,-
P16Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars€ 50,-
P18Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars€ 15,-
P21Volledig kunstgebit bovenkaak, excl. techniek- en materiaalkosten€ 158,-
P25Volledig kunstgebit onderkaak, excl. techniek- en materiaalkosten€ 211,-
P30Volledig kunstgebit boven- en onderkaak, excl. techniek- en materiaalkosten€ 343,-
Extra kosten bij volledig kunstgebit
P36Individuele afdruk zonder randopbouw€ 25,-
P14Individuele afdruk met randopbouw€ 55,-
P37Frontopstelling in aparte zitting€ 30,-
P27Reoccluderen€ 50,-
P43Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen€ 30,-
Frame kunstgebit
P34Frame kunstgebit, 1-4 elementen, excl. techniek- en materiaalkosten€ 220,-
P35Frame kunstgebit, 5-13 elementen, excl. techniek- en materiaalkosten€ 295,-
P32Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling€ 79,-
Totaalprijs frame kunstgebit, 1-4 elementen€ 790,-
Totaalprijs frame kunstgebit, 5-13 elementen€ 890,-
Noodkunstgebit
P45Noodkunstgebit, excl. techniek- en materiaalkosten€ 105,-
Eventuele aanvullende kosten kunstgebit
P40Toeslag immediaat kunstgebit€ 10,-
P01Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, excl. techniek- en materiaalkosten€ 35,-
P02Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, excl. techniek- en materiaalkosten€ 80,-
P03Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw, excl. techniek- en materiaalkosten€ 50,-
P04Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, excl. techniek- en materiaalkosten€ 79,-
P07Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk,
excl. techniek- en materiaalkosten
€ 15,-
P08Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk,
excl. techniek- en materiaalkosten
€ 40,-
P51Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, excl. techniek- en materiaalkosten€ 35,-
P52Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect met randopbouw, excl. techniek- en materiaalkosten€ 79,-
P53Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct zonder randopbouw, excl. techniek- en materiaalkosten€ 50,-
P54Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct met randopbouw, excl. techniek- en materiaalkosten€ 79,-
P57Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, zonder afdruk, excl. techniek- en materiaalkosten€ 15,-
P58Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit,
met afdruk, excl. techniek- en materiaalkosten
€ 40,-
P78Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot velledig kunstegbit inclusief afdruk, excl. techniek- en materiaalkosten€ 40,-
P79Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker incl. afdruk, excl. techniek- en materiaalkosten€ 40,-
Tandvleesbehandelingen (voor sommige behandelingen i.v.m. parodontologie wordt de patiënt doorverwezen naar parodontoloog)
T11Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus€ 140,-
T12Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus€ 153,-
T31Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling€ 80,-
T32Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling€ 90,-
T33Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling€ 40,-
T51Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts€ 73,-
T60Evaluatie-onderzoek met pocketstatus€ 140,-
T61Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus€ 153,-
T70Flapoperatie tussen 2 elementen€ 171,-
T71Flapoperatie, per sextant (één zesde deel)€ 260,-
T91Pocketregistratie€ 30,-
T92Parodontiumregistratie€ 60,-
T93Bacteriologisch onderzoek t.b.v. tandvleesbehandeling, excl. laboratoriumkosten€ 35,-
Implantaten
Onderzoek en behandelplanning
J01Initeel onderzoek implantologie€ 58,-
J02Verlengd onderzoek implantologie€ 89,-
J03Proefopstelling€ 120,-
J05Implantaatpositionering op grond van CT-scan€ 40,-
Implantologische chirurgie
J20Plaatsen eerste implantaat per kaak, excl. techniek- en materiaalkosten€ 205,-
J21Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond, excl. techniek- en materiaalkosten€ 73,-
J22Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond, excl. techniek- en materiaalkosten€ 103,-
J33Kosten implantaat€ 284,-
J97Overheadkosten implantaten€ 165,-
J23Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler),
excl. techniek- en materiaalkosten
€ 25,-
J24Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond, excl. techniek- en materiaalkosten€ 20,-
J25Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond, excl. techniek- en materiaalkosten€ 25,-
Implantologische behandeling bestaat uit meerdere verrichtingen: 
Pre-implantologische chirurgie
J08Aanbrengen botvervangers in extractie wond,
excl. techniek- en materiaalkosten implantaat
€ 17,-
J09Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft,
excl. techniek- en materiaalkosten
€ 215,-
J10Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting, excl. techniek- en materiaalkosten€ 134,-
J11Prepareren donorplaats€ 121,-
J12Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft, excl. techniek- en materiaalkosten€ 130,-
J13Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting, excl. techniek- en materiaalkosten€ 62,-
Pre- en per-implantologische chirurgie
J15Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft, excl. techniek- en materiaalkosten€ 76,-
J16Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft, excl. techniek- en materiaalkosten€ 76,-
J17Aanvullende ophoging bodem bijholte, excl. techniek- en materiaalkosten€ 116,-
J18Ophoging bodem bijolte orthograad, excl. techniek- en materiaalkosten€ 53,-
J19Toeslag esthetische zone€ 58,-
Mesostructuur (de prothetische vervolgbehandeling)
J40Twee magneten/drukknoppen, excl. techniek- en materiaalkosten€ 139,-
J41Elke volgende magneet/drukknop, excl. techniek- en materiaalkosten€ 31,-
J44Plaatsen opbouw t.b.v. implantaatkroon, excl. techniek- en materiaalkosten€ 15,-
Prothetische behandeling na klikgebit
J50Boven- en onder klikgebit, excl. techniek- en materiaalkosten€ 463,-
J51Onder-klikgebit, excl. techniek- en materiaalkosten€ 301,-
J52Boven-klikgebit, excl. techniek- en materiaalkosten€ 301,-
J53Omvorming klikgebit, excl. techniek- en materiaalkosten€  89,-
Nazorg implantologie
J60Specifiek consult nazorg implantologie€ 49,-
J61Uitgebreid consult nazorg implantologie€ 80,-
Tandvleescorrectie voor 6 tanden€ 900,-
Uurtarieven
U10Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten€ 145,-
U05Uurtarief (U10) in eenheden van 5 minuten€ 12,-

Betalingscondities

U ontvangt van de praktijk een gespecificeerde rekening met UPT-codes die u ter plaatse kunt voldoen. Indien u aanvullend bent verzekerd voor tandheelkunde en als de te betalen rekening lager is dat het bedrag waarvoor u verzekerd bent, kunnen we de rekening rechtstreeks declareren bij uw verzekering. Hiervoor dient u uw BSN en polisnummer van uw zorgverzekeraar mee te nemen.

 • U betaalt alleen voor de behandelingen die reeds uitgevoerd zijn. Bij een behandeling die over meerdere afspraken gepland staat, betaalt u dan ook per verrichtte behandelingsfase.
 • Bij aanvang van de behandeling betaalt u tot maximaal 50 %.
 • Bij het van plaatsen kronen en bruggen wordt het volledig bedrag voor de definitieve plaatsing betaald.
 • Bij het plaatsen van implantaten, betaalt u de kosten voor aanvang van de behandeling.
 • U kunt betalen via:
  • Pinautomaat
  • Internet bankieren
  • Contante betaling

Wij geven een gedetailleerde rekening voor uw zorgverzekering mee, vaak wordt er een gedeelte vergoed, mocht u verzekerd zijn voor tandheelkunde.