Hier volgt een totaalprijslijst van de meest gebruikte behandelingen. De prijzen van de verschillende kronen en bruggen zijn inclusief techniekkosten.

De meeste behandelingen bestaan uit een samenstelling van meerdere codes. Om een beter beeld van de totaalprijs te verkrijgen voor uw behandeling kunt u een begroting aanvragen.
Klik hier voor een diagnose met behandelplan.

  Tandheelkunde
  Kroon porselein – metaal CrCo € 350,-
  Kroon porselein-zirkonium (zonder metaal) € 430,-
  Kroon porselein-goud (afhankelijk van goudprijs) € 450,-
  Schildje (facing) van 100 % porselein E-MAX € 370,-
Facing van composiet € 210,-
  Brugtussendeel porselein – CrCo € 310,-
  3-delige brug porselein – CrCo € 1010,-
  Brugtussendeel porselein-zirkonium € 390,-
  3-delige brug porselein-zirkonium € 1250,-
  Plakbrug met preparatie € 310,-
  Noodkunstgebit, 1-4 elementen € 105,-
  Noodkunstgebit, 5-13 elementen € 210,-
  Gedeeltelijk kunstgebit, 1-4 elementen € 260,-
  Gedeeltelijk kunstgebit, 5-13 elementen € 360,-
  Volledig kunstgebit bovenkaak € 470,-
  Volledig kunstgebit onderkaak € 515,-
  Volledig kunstgebit boven- en onderkaak € 985,-
Frame kunstgebit, 1-4 elementen € 810,-
Frame kunstgebit, 5-13 elementen € 910,-
Wortelkanaalbehandeling met 1 kanaal (snijtanden en hoektanden) € 250,-
Wortelkanaalbehandeling met 2 kanalen (premolaren) € 300,-
Wortelkanaalbehandeling met 3 kanalen (kiezen) € 360,-
  Wortelkanaalbehandeling met 4 kanalen € 400,-
  Eénvlaksvulling composiet € 42,-
  Tweevlaksvulling composiet € 55,-
  Drievlaksvulling composiet € 65,-
  Meervlaksvulling composiet € 80,-
  Eenvoudige extractie € 35,-
  Moeizaam extractie € 60,-
  Implantologie
  Titanium implantaat ICX (incl. materiaalkosten) € 695,-
  Implantaat Straumann, Nobel bio care € 845,-
  Implantaat zirkonium € 890,-
  Opbouw abutment implantaat ICX € 150,-
  Opbouw abutment implantaat Straumann, Nobel Bio Care € 200,-
  Opbouw abutment implantaat zirkonium € 245,-
  Kroon porselein- CrCo op implantaat € 375,-
  Brugtussendeel porselein CrCo op implantaat € 335,-
  Implantaat + opbouw abutment + kroon porselein CrCo € 1220,-
  Kroon porselein-zirkonium op implantaat € 430,-
  Klikgebit op 2 implantaten (excl. Implantaten) € 1800,-
  Klikgebit op 3 implantaten (excl. Implantaten) € 1900,-
  Klikgebit op 4 implantaten (excl. Implantaten) € 1980,-
  All-on 4 (excl. Implantaten) € 3750,-
  10 delige brug porselein- CrCo op 4 implantaten (excl. Implantaten) € 4110,-
  Wortelpuntoperatie 1 tand € 250,-
  Wortelpuntoperatie 2 tanden € 375,-
  Botopbouw
  Indirecte sinuslift/ per implantaat – 8 mm bot € 450,-
  Directe sinuslift operatie – 5 mm bot. Incl. botpoeder + membraan € 1200,-

De meeste behandelingen bestaan uit een samenstelling van meerdere codes.

Hieronder volgen de prijzen van de afzonderlijke behandelingen met de gebruikelijke code :

     
Code Behandeling    Tarief 
Consultatie en diagnostiek
C13 Probleemgericht consult € 20,-
C22 Schriftelijke medische anamnese € 20,-
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan € 50,-
X10 Kleine röntgenfoto € 10,-
X21 Kaakoverzichtsfoto € 30,-
X22 Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie € 30,-
Preventieve mondzorg
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten € 10,-
M02 Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten € 10,-
M03 Gebitsreiniging, per 5 minuten € 10,-
M32 Eenvoudig bacteriologisch onderzoek, excl. laboratoriumkosten € 15,-
Verdoving
A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving € 10,-
A15 Oppervlakte verdoving € 5,-
Vullingen
V71 Eénvlaksvulling amalgaam € 20,-
V72 Tweevlaksvulling amalgaam € 35,-
V73 Drievlaksvulling amalgaam € 45,-
V74 Meervlaksvulling amalgaam € 55,-
V91 Eénvlaksvulling composiet € 42,-
V92 Tweevlaksvulling composiet € 55,-
V93 Drievlaksvulling composiet € 65,-
V94 Meervlaksvulling composiet € 80,-
V40 Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament € 5,-
V50 Droogleggen van elementen d.m.v. een rubberen lapje € 10,-
V70 Parapulaire stift, excl. materiaalkosten € 10,-
V80 Wortelkanaalstift, excl. R31, X10, materiaalkosten € 10,-
Richtprijs wortelkanaalstift incl. materiaalkosten € 60,-
V85 Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element, excl. techniek- en materiaalkosten € 7,-
Wortelkanaalbehandelingen
E01 Wortelkanaalbehandeling consult € 20,-
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult € 30,-
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten € 15,-
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal € 90,-
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen € 110,-
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen € 140,-
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen € 180,-
E19 Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting € 15,-
E85 Elektronische lengtebepaling € 10,-
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement € 40,-
Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen
E51 Verwijderen van kroon of brug € 25,-
E52 Moeilijke wortelkanaalopening € 20,-
E53 Verwijderen van wortelstift € 30,-
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal € 20,-
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal € 20,-
E56 Voortgezette behandeling met iatrogene schade € 30,-
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie € 20,-
Eventuele aanvullende kosten
E45 Aanbrengen rubberdam € 10,-
E60 Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel € 40,-
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting € 50,-
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting € 40,-
E63 Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA), excl. techniek- en materiaalkosten € 20,-
E64 Afsluiting van open wortelpunt € 20,-
E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal (bij  spoedeisende gevallen) € 50,-
E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal (bij  spoedeisende gevallen) € 25,-
Kronen en bruggen
R24 Kroon, excl. techniek- en materiaalkosten € 232,-
R79 Schildje van porselein of kunstsof (facing), met preparatie, excl. techniek- en materiaalkosten € 105,-
R40 Eerste brugtussendeel, excl. techniek- en materiaalkosten € 158,-
R45 Tweede en volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel, excl. techniek- en materiaalkosten € 79,-
R60 Plakbrug zonder preparatie, excl. techniek- en materiaalkosten € 105,-
R61 Plakbrug met preparatie, excl. techniek- en materiaalkosten € 155,-
R31 Opbouw plastisch materiaal € 30,-
R65 Toeslag voor elke volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 35,-
R66 Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee € 20,-
R46 Brugverankering, per anker, excl. techniek- en materiaalkosten € 50,-
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen € 130,-
Chirurgische ingrepen (incl. anesthesie)
H11 Trekken tand of kies € 30,-
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant € 30,-
H90 Voorbereiding praktijkruimte t.b.v. chirurgische verrichtingen € 50,-
H35 Moeizaam trekken tand of kies € 60,-
H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting € 60,-
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting € 85,-
Kunstgebitten
P10 Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen, excl. techniek- en materiaalkosten € 80,-
P15 Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen, excl. techniek- en materiaalkosten € 160,-
P16 Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 50,-
P18 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 15,-
P21 Volledig kunstgebit bovenkaak, excl. techniek- en materiaalkosten € 158,-
P25 Volledig kunstgebit onderkaak, excl. techniek- en materiaalkosten € 211,-
P30 Volledig kunstgebit boven- en onderkaak, excl. techniek- en materiaalkosten € 343,-
Extra kosten bij volledig kunstgebit
P36 Individuele afdruk zonder randopbouw € 25,-
P14 Individuele afdruk met randopbouw € 55,-
P37 Frontopstelling in aparte zitting € 30,-
P27 Reoccluderen € 50,-
P43 Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen € 30,-
Frame kunstgebit
P34 Frame kunstgebit, 1-4 elementen, excl. techniek- en materiaalkosten € 220,-
P35 Frame kunstgebit, 5-13 elementen, excl. techniek- en materiaalkosten € 295,-
P32 Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling € 79,-
Totaalprijs frame kunstgebit, 1-4 elementen € 790,-
Totaalprijs frame kunstgebit, 5-13 elementen € 890,-
Noodkunstgebit
P45 Noodkunstgebit, excl. techniek- en materiaalkosten € 105,-
Eventuele aanvullende kosten kunstgebit
P40 Toeslag immediaat kunstgebit € 10,-
P01 Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, excl. techniek- en materiaalkosten € 35,-
P02 Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, excl. techniek- en materiaalkosten € 80,-
P03 Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw, excl. techniek- en materiaalkosten € 50,-
P04 Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, excl. techniek- en materiaalkosten € 79,-
P07 Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk,
excl. techniek- en materiaalkosten
€ 15,-
P08 Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk,
excl. techniek- en materiaalkosten
€ 40,-
P51 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, excl. techniek- en materiaalkosten € 35,-
P52 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect met randopbouw, excl. techniek- en materiaalkosten € 79,-
P53 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct zonder randopbouw, excl. techniek- en materiaalkosten € 50,-
P54 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct met randopbouw, excl. techniek- en materiaalkosten € 79,-
P57 Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, zonder afdruk, excl. techniek- en materiaalkosten € 15,-
P58 Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit,
met afdruk, excl. techniek- en materiaalkosten
€ 40,-
P78 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot velledig kunstegbit inclusief afdruk, excl. techniek- en materiaalkosten € 40,-
P79 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker incl. afdruk, excl. techniek- en materiaalkosten € 40,-
Tandvleesbehandelingen (voor sommige behandelingen i.v.m. parodontologie wordt de patiënt doorverwezen naar parodontoloog)
T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus € 140,-
T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 153,-
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 80,-
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 90,-
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling € 40,-
T51 Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts € 73,-
T60 Evaluatie-onderzoek met pocketstatus € 140,-
T61 Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus € 153,-
T70 Flapoperatie tussen 2 elementen € 171,-
T71 Flapoperatie, per sextant (één zesde deel) € 260,-
T91 Pocketregistratie € 30,-
T92 Parodontiumregistratie € 60,-
T93 Bacteriologisch onderzoek t.b.v. tandvleesbehandeling, excl. laboratoriumkosten € 35,-
Implantaten
Onderzoek en behandelplanning
J01 Initeel onderzoek implantologie € 58,-
J02 Verlengd onderzoek implantologie € 89,-
J03 Proefopstelling € 120,-
J05 Implantaatpositionering op grond van CT-scan € 40,-
Implantologische chirurgie
J20 Plaatsen eerste implantaat per kaak, excl. techniek- en materiaalkosten € 205,-
J21 Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond, excl. techniek- en materiaalkosten € 73,-
J22 Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond, excl. techniek- en materiaalkosten € 103,-
J33 Kosten implantaat € 284,-
J97 Overheadkosten implantaten € 165,-
J23 Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler),
excl. techniek- en materiaalkosten
€ 25,-
J24 Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond, excl. techniek- en materiaalkosten € 20,-
J25 Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond, excl. techniek- en materiaalkosten € 25,-
Implantologische behandeling bestaat uit meerdere verrichtingen: 
Pre-implantologische chirurgie
J08 Aanbrengen botvervangers in extractie wond,
excl. techniek- en materiaalkosten implantaat
€ 17,-
J09 Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft,
excl. techniek- en materiaalkosten
€ 215,-
J10 Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting, excl. techniek- en materiaalkosten € 134,-
J11 Prepareren donorplaats € 121,-
J12 Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft, excl. techniek- en materiaalkosten € 130,-
J13 Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting, excl. techniek- en materiaalkosten € 62,-
Pre- en per-implantologische chirurgie
J15 Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft, excl. techniek- en materiaalkosten € 76,-
J16 Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft, excl. techniek- en materiaalkosten € 76,-
J17 Aanvullende ophoging bodem bijholte, excl. techniek- en materiaalkosten € 116,-
J18 Ophoging bodem bijolte orthograad, excl. techniek- en materiaalkosten € 53,-
J19 Toeslag esthetische zone € 58,-
Mesostructuur (de prothetische vervolgbehandeling)
J40 Twee magneten/drukknoppen, excl. techniek- en materiaalkosten € 139,-
J41 Elke volgende magneet/drukknop, excl. techniek- en materiaalkosten € 31,-
J44 Plaatsen opbouw t.b.v. implantaatkroon, excl. techniek- en materiaalkosten € 15,-
Prothetische behandeling na klikgebit
J50 Boven- en onder klikgebit, excl. techniek- en materiaalkosten € 463,-
J51 Onder-klikgebit, excl. techniek- en materiaalkosten € 301,-
J52 Boven-klikgebit, excl. techniek- en materiaalkosten € 301,-
J53 Omvorming klikgebit, excl. techniek- en materiaalkosten €  89,-
Nazorg implantologie
J60 Specifiek consult nazorg implantologie € 49,-
J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie € 80,-
Tandvleescorrectie voor 6 tanden € 900,-
Uurtarieven
U10 Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten € 145,-
U05 Uurtarief (U10) in eenheden van 5 minuten € 12,-

Betalingscondities

U ontvangt van de praktijk een gespecificeerde rekening met UPT-codes die u ter plaatse kunt voldoen. Indien u aanvullend bent verzekerd voor tandheelkunde en als de te betalen rekening lager is dat het bedrag waarvoor u verzekerd bent, kunnen we de rekening rechtstreeks declareren bij uw verzekering. Hiervoor dient u uw BSN en polisnummer van uw zorgverzekeraar mee te nemen.

 • U betaalt alleen voor de behandelingen die reeds uitgevoerd zijn. Bij een behandeling die over meerdere afspraken gepland staat, betaalt u dan ook per verrichtte behandelingsfase.
 • Bij aanvang van de behandeling betaalt u tot maximaal 50 %.
 • Bij het van plaatsen kronen en bruggen wordt het volledig bedrag voor de definitieve plaatsing betaald.
 • Bij het plaatsen van implantaten, betaalt u de kosten voor aanvang van de behandeling.
 • U kunt betalen via:
  • Pinautomaat
  • Internet bankieren
  • Contante betaling

Wij geven een gedetailleerde rekening voor uw zorgverzekering mee, vaak wordt er een gedeelte vergoed, mocht u verzekerd zijn voor tandheelkunde.