Privacyverklaring

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de gehele Europese Unie (EU). De voormalige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Tandartspraktijk Dental Reizen heeft haar uiterste best gedaan om zich voor deze datum aan alle nieuwe regelgeving te conformeren.

Privacyverklaring

Hier kunt u onze privacyverklaring doorlezen (open PDF).

Formulier omtrent AVG Privacywetgeving

Als u kiest voor een behandeling door onze praktijk, dan hebben wij vooraf uw expliciete toestemming nodig voor het mogen verwerken van uw gegevens in ons patiëntensysteem. Wij zullen tijdens uw eerste bezoek dan ook vragen om uw toestemming middels een Akkoordverklaring.

Kwaliteit

Ons streven is erop gericht om duurzame kwalitatieve zorg aan onze clienten te verlenen. Daartoe is een beleid gemaakt waarin de kwaliteit van de zorgverlening wordt bewaakt en geborgd.

 • Onze praktijk voldoet aan de tandheelkundige normen, is modern en goed bereikbaar;
 • Onze tandartsen zijn hoog opgeleid en ervaren in tandheelkunde, tevens zijn ze geregistreerd in het kwaliteitsregister KRT en houden hun vakkennis op peil met cursussen en na- en bijscholing;
 • Onze tandartsen hebben het röntgencertificaat stralingsdeskundige 5A/M;
 • Onze tandartsen beheersen de Nederlandse taal en zijn BIG-geregistreerd;
 • Onze tandartsassistentes beheersen de Nederlandse taal, zijn goed opgeleid en houden hun vakkennis bij met cursussen en na- en bijscholing.
 • Wij hechten aan permanente kwaliteit en laten ons jaarlijks visiterendoor de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT);
 • Het Tandtechnische laboratorium in Turkije heeft een ISO certificaat en werkt met CE-markeringen per (halffabrikaat) en levert een materiaalpas bij ieder product;
 • De apparatuur en materialen die wij gebruiken in onze praktijk voldoen aan de Europese kwaliteitsnormen en eisen en het apparatuur wordt jaarlijks gekeurd.
 • Er wordt milieu-bewust gewerkt met gescheiden afval en amalgaam filters.
 • Onze praktijk is aangesloten bij de Nederlandse beroepsgroep (ANT) en maakt gebruik van een formele klachtenregeling;
 • Jaarlijks wordt er een kwaliteitsjaarverslag opgesteld;
 • Jaarlijks wordt een patiënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd en op de site gepubliceerd;
 • De praktijk is goed bereikbaar voor minder-validen;
 • Er is een RI&E plan en een ontruimingsplan;
 • Er is een KEW (Kernernergie)dossier;
 • Er wordt gewerkt volgens opgestelde beleidsplannen en protocollen.

Hygiëne

De tandartspraktijk beschikt over een sterilisatie afdeling. Hier wordt gewerkt op een professionele wijze als het gaat om het steriliseren van de instrumenten en voorkomen van infecties. Er wordt gebruik gemaakt van gekeurde automatische termodesinfector en vacuum autoclaaf.

Garantie

We geven 3 jaar garantie op de tandheelkundige reconstructies (porseleinen kronen, bruggen, prothese’s, implantaten) die door onze praktijk zijn gemaakt. De fabrikant van de implantaten geeft hiernaast 10 jaar garantie op hun materialen.

Voorwaarde is dat u uw gebit goed onderhoud zoals de tandarts geadviseerd heeft. U kunt ook documentatie mee krijgen met onderhoudsadviezen. Tevens is het van belang dat u ieder half jaar naar een mondhygienist gaat, of tandarts, en minimaal 1 maal per jaar naar onze praktijk toekomt voor een controle zodat we eventuele problemen tijdig kunnen signaleren en oplossen.

De garantie is alleen geldig in onze praktijk en niet indien u het bij een andere praktijk laat corrigeren, mits hier vooraf duidelijk samen een akkoord is bereikt.

Patiënttevredenheidsonderzoek 2017

Hier kunt u onze Patiënttevredenheidsonderzoek van 2017 bekijken.

Kwaliteitsbeleid

Bekijk de Beleid Dental Reizen bij buitenlandse behandelingen.