Enkele patienten vóór en na hun tandheelkundige behandeling

vóór behandelingna behandeling
een kaak vóór plaatsing van kroneneen kaak na plaatsing van kronen
tanden van patient 2 vóór behandelingtanden van patient 2 na behandeling
onjuiste bijtlijnbijtlijn gecorrigeerd
afgesleten tandentanden na behandeling door tandarts
gedeformeerde kaakdeformatie van kaak verholpen