Hier volgt een totaalprijslijst van de meest gebruikte behandelingen. De prijzen van de verschillende kronen en bruggen zijn inclusief techniekkosten.

De meeste behandelingen bestaan uit een samenstelling van meerdere codes. Om een beter beeld van de totaalprijs te verkrijgen voor uw behandeling kunt u een begroting aanvragen.
Klik hier voor een diagnose met behandelplan.

 Tandheelkunde 
 Kroon porselein – metaal CrCo€ 350,-
 Kroon porselein-zirkonium (zonder metaal)€ 430,-
 Kroon porselein-goud (afhankelijk van goudprijs)€ 450,-
 Schildje (facing) van 100 % porselein E-MAX€ 370,-
 Facing van composiet€ 210,-
 Brugtussendeel porselein – CrCo€ 310,-
 3-delige brug porselein – CrCo€ 1010,-
 Brugtussendeel porselein-zirkonium€ 390,-
 3-delige brug porselein-zirkonium€ 1250,-
 Plakbrug met preparatie€ 310,-
 Noodkunstgebit, 1-4 elementen€ 105,-
 Noodkunstgebit, 5-13 elementen€ 210,-
 Gedeeltelijk kunstgebit, 1-4 elementen€ 260,-
 Gedeeltelijk kunstgebit, 5-13 elementen€ 360,-
 Volledig kunstgebit bovenkaak€ 470,-
 Volledig kunstgebit onderkaak€ 515,-
 Volledig kunstgebit boven- en onderkaak€ 985,-
 Frame kunstgebit, 1-4 elementen€ 810,-
 Frame kunstgebit, 5-13 elementen€ 910,-
 Wortelkanaalbehandeling met 1 kanaal€ 250,-
 Wortelkanaalbehandeling met 2 kanalen€ 300,-
 Wortelkanaalbehandeling met 3 kanalen€ 360,-
 Wortelkanaalbehandeling met 4 kanalen€ 400,-
 Eénvlaksvulling composiet€ 42,-
 Tweevlaksvulling composiet€ 55,-
 Drievlaksvulling composiet€ 65,-
 Meervlaksvulling composiet€ 80,-
 Eenvoudige extractie€ 35,-
 Moeizaam extractie€ 60,-
 Implantologie 
 Titanium implantaat ICX (incl. materiaalkosten)€ 695,-
 Implantaat Straumann, Nobel bio care€ 845,-
 Implantaat zirkonium€ 890,-  
 Opbouw abutment implantaat ICX€ 150,-
 Opbouw abutment implantaat Straumann, Nobel Bio Care€ 200,-  
 Opbouw abutment implantaat zirkonium€ 245,-  
 Kroon porselein- CrCo op implantaat€ 375,-
 Brugtussendeel porselein CrCo op implantaat€ 335,- 
 Implantaat + opbouw abutment + kroon porselein CrCo€ 1220,-
 Kroon porselein-zirkonium op implantaat€ 430,-
 Klikgebit op 2 implantaten (excl. Implantaten)€ 1800,-
 Klikgebit op 3 implantaten (excl. Implantaten)€ 1900,-
 Klikgebit op 4 implantaten (excl. Implantaten)€ 1980,-
 Wortelpuntoperatie 1 tand€ 250,-
 Wortelpuntoperatie 2 tanden€ 375,-  
 Botopbouw 
 Indirecte sinuslift/ per implantaat – 8 mm bot€ 450,- 
 Directe sinuslift operatie – 6 mm bot. Incl. botpoeder + membraan€ 1200,-

De meeste behandelingen bestaan uit een samenstelling van meerdere codes.

Hieronder volgen de prijzen van de afzonderlijke behandelingen met de gebruikelijke code :

   
CodeBehandeling                                                                      Tarief 
 Consultatie en diagnostiek 
C13Probleemgericht consult€ 20,-   
C22Schriftelijke medische anamnese€ 20,-
C28Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan€ 50,-
X10Kleine röntgenfoto€ 10,-
X21Kaakoverzichtsfoto€ 30,-
X22Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie€ 30,-
 Preventieve mondzorg 
M01Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten€ 10,-
M02Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten€ 10,-
M03Gebitsreiniging, per 5 minuten€ 10,-
M32Eenvoudig bacteriologisch onderzoek, excl. laboratoriumkosten€ 15,-
 Verdoving 
A10Geleidings- en/of infiltratie verdoving€ 10,-
A15Oppervlakte verdoving€ 5,-
 Vullingen 
V71Eénvlaksvulling amalgaam€ 20,-
V72Tweevlaksvulling amalgaam€ 35,-
V73Drievlaksvulling amalgaam€ 45,-
V74Meervlaksvulling amalgaam€ 55,-
V91Eénvlaksvulling composiet€ 42,-
V92Tweevlaksvulling composiet€ 55,-
V93Drievlaksvulling composiet€ 65,-
V94Meervlaksvulling composiet€ 80,-
V40Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament€ 5,-
V50Droogleggen van elementen d.m.v. een rubberen lapje€ 10,-
V70Parapulaire stift, excl. materiaalkosten€ 10,-
V80Wortelkanaalstift, excl. R31, X10, materiaalkosten€ 10,-
 Richtprijs wortelkanaalstift incl. materiaalkosten€ 60,-
V85Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element, excl. techniek- en materiaalkosten€ 7,-
 Wortelkanaalbehandelingen 
E01Wortelkanaalbehandeling consult€ 20,-
E02Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult€ 30,-
E04Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten€ 15,-
E13Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal€ 90,-
E14Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen€ 110,-
E16Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen€ 140,-
E17Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen€ 180,-
E19Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting€ 15,-
E85Elektronische lengtebepaling € 10,-
E66Wortelkanaalbehandeling van melkelement€ 40,-
 Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen 
E51 Verwijderen van kroon of brug€ 25,-
E52Moeilijke wortelkanaalopening€ 20,-
E53Verwijderen van wortelstift€ 30,-
E54Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal€ 20,-
E55Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal€ 20,-
E56Voortgezette behandeling met iatrogene schade€ 30,-
E57Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie€ 20,-
 Eventuele aanvullende kosten 
E45Aanbrengen rubberdam€ 10,-
E60Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel€ 40,-
E61Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting€ 50,-
E62Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting€ 40,-
E63Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA), excl. techniek- en materiaalkosten€ 20,-
E64Afsluiting van open wortelpunt€ 20,-
E77Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal (bij  spoedeisende gevallen)€ 50,-
E78Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal (bij  spoedeisende gevallen)€ 25,-
 Kronen en bruggen 
R24Kroon, excl. techniek- en materiaalkosten€ 232,-
R79Schildje van porselein of kunstsof (facing), met preparatie, excl. techniek- en materiaalkosten€ 105,-
R40Eerste brugtussendeel, excl. techniek- en materiaalkosten€ 158,-
R45Tweede en volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel, excl. techniek- en materiaalkosten€ 79,-
R60Plakbrug zonder preparatie, excl. techniek- en materiaalkosten€ 105,-
R61Plakbrug met preparatie, excl. techniek- en materiaalkosten€ 155,-
R31Opbouw plastisch materiaal€ 30,-
R65Toeslag voor elke volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel€ 35,-
R66Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee€ 20,-
R46Brugverankering, per anker, excl. techniek- en materiaalkosten€ 50,-
R49Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen€ 130,-
   
 Chirurgische ingrepen (incl. anesthesie)  
H11Trekken tand of kies€ 30,- 
H16Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant€ 30,-
H90Voorbereiding praktijkruimte t.b.v. chirurgische verrichtingen€ 50,-
H35Moeizaam trekken tand of kies€ 60,-
H42Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting€ 60,-
H43Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting€ 85,-
   
 Kunstgebitten 
P10Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen, excl. techniek- en materiaalkosten€ 80,-
P15Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen, excl. techniek- en materiaalkosten€ 160,-
P16Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars€ 50,-
P18Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars€ 15,-
P21Volledig kunstgebit bovenkaak, excl. techniek- en materiaalkosten€ 158,-
P25Volledig kunstgebit onderkaak, excl. techniek- en materiaalkosten€ 211,-
P30Volledig kunstgebit boven- en onderkaak, excl. techniek- en materiaalkosten€ 343,-
 Extra kosten bij volledig kunstgebit 
P36Individuele afdruk zonder randopbouw€ 25,-
P14Individuele afdruk met randopbouw€ 55,-
P37Frontopstelling in aparte zitting€ 30,-
P27Reoccluderen€ 50,-
P43Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen€ 30,-
 Frame kunstgebit 
P34Frame kunstgebit, 1-4 elementen, excl. techniek- en materiaalkosten€ 220,-
P35Frame kunstgebit, 5-13 elementen, excl. techniek- en materiaalkosten€ 295,-
P32Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling€ 79,-
 Totaalprijs frame kunstgebit, 1-4 elementen€ 790,-
 Totaalprijs frame kunstgebit, 5-13 elementen€ 890,-
 Noodkunstgebit 
P45Noodkunstgebit, excl. techniek- en materiaalkosten€ 105,-
 Eventuele aanvullende kosten kunstgebit 
P40Toeslag immediaat kunstgebit€ 10,-
P01Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, excl. techniek- en materiaalkosten€ 35,-
P02Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, excl. techniek- en materiaalkosten€ 80,- 
P03 Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw, excl. techniek- en materiaalkosten € 50,-
P04Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, excl. techniek- en materiaalkosten € 79,- 
P07Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk,
excl. techniek- en materiaalkosten 
€ 15,- 
P08Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk,
excl. techniek- en materiaalkosten 
€ 40,-
P51Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, excl. techniek- en materiaalkosten€ 35,-
P52Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect met randopbouw, excl. techniek- en materiaalkosten€ 79,-
P53Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct zonder randopbouw, excl. techniek- en materiaalkosten€ 50,-
P54Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct met randopbouw, excl. techniek- en materiaalkosten€ 79,-
P57Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, zonder afdruk, excl. techniek- en materiaalkosten€ 15,-
P58Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit,
met afdruk, excl. techniek- en materiaalkosten
€ 40,-
P78Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot velledig kunstegbit inclusief afdruk, excl. techniek- en materiaalkosten€ 40,-
P79Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker incl. afdruk, excl. techniek- en materiaalkosten€ 40,-
   
 Tandvleesbehandelingen (voor sommige behandelingen i.v.m. parodontologie wordt de patiënt doorverwezen naar parodontoloog) 
T11Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus € 140,- 
T12Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus€ 153,- 
T31Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling€ 80,-
T32Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling€ 90,-
T33Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling€ 40,- 
T51Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts€ 73,- 
T60Evaluatie-onderzoek met pocketstatus€ 140,-
T61Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus€ 153,-
T70Flapoperatie tussen 2 elementen€ 171,-
T71Flapoperatie, per sextant (één zesde deel)€ 260,-
T91Pocketregistratie€ 30,-
T92Parodontiumregistratie€ 60,-
T93Bacteriologisch onderzoek t.b.v. tandvleesbehandeling, excl. laboratoriumkosten€ 35,-
   
 Implantaten 
 Onderzoek en behandelplanning  
J01Initeel onderzoek implantologie € 58,- 
J02 Verlengd onderzoek implantologie  € 89,-
J03Proefopstelling€ 120,-
J05Implantaatpositionering op grond van CT-scan€ 40,-
 Implantologische chirurgie 
J20Plaatsen eerste implantaat per kaak, excl. techniek- en materiaalkosten€ 205,-
J21Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond, excl. techniek- en materiaalkosten€ 73,-
J22Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond, excl. techniek- en materiaalkosten€ 103,-
J33Kosten implantaat€ 284,-
J97Overheadkosten implantaten€ 165,- 
J23Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler), 
excl. techniek- en materiaalkosten
€ 25,-
J24Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond, excl. techniek- en materiaalkosten€ 20,-
J25Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond, excl. techniek- en materiaalkosten€ 25,-
 Implantologische behandeling bestaat uit meerdere verrichtingen:  
 Pre-implantologische chirurgie 
J08Aanbrengen botvervangers in extractie wond,
excl. techniek- en materiaalkosten implantaat 
€ 17,-
J09Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft,
excl. techniek- en materiaalkosten
€ 215,- 
J10Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting, excl. techniek- en materiaalkosten€ 134,- 
J11Prepareren donorplaats€ 121,-
J12Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft, excl. techniek- en materiaalkosten€ 130,-
J13Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting, excl. techniek- en materiaalkosten€ 62,-
 Pre- en per-implantologische chirurgie 
J15Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft, excl. techniek- en materiaalkosten€ 76,-
J16Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft, excl. techniek- en materiaalkosten€ 76,-
J17Aanvullende ophoging bodem bijholte, excl. techniek- en materiaalkosten€ 116,-
J18Ophoging bodem bijolte orthograad, excl. techniek- en materiaalkosten€ 53,-
J19Toeslag esthetische zone€ 58,-
 Mesostructuur (de prothetische vervolgbehandeling) 
J40Twee magneten/drukknoppen, excl. techniek- en materiaalkosten€ 139,-
J41Elke volgende magneet/drukknop, excl. techniek- en materiaalkosten€ 31,-
J44Plaatsen opbouw t.b.v. implantaatkroon, excl. techniek- en materiaalkosten€ 15,-
 Prothetische behandeling na klikgebit 
J50Boven- en onder klikgebit, excl. techniek- en materiaalkosten€ 463,-
J51Onder-klikgebit, excl. techniek- en materiaalkosten€ 301,-
J52Boven-klikgebit, excl. techniek- en materiaalkosten€ 301,-
J53Omvorming klikgebit, excl. techniek- en materiaalkosten€  89,-
 Nazorg implantologie 
J60Specifiek consult nazorg implantologie€ 49,-
J61Uitgebreid consult nazorg implantologie€ 80,-
   
 Uurtarieven 
U10Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten€ 145,-
U05Uurtarief (U10) in eenheden van 5 minuten€ 12,-
   
   

Betalingscondities

U ontvangt van de praktijk een gespecificeerde rekening met UPT-codes die u ter plaatse kunt voldoen. Indien u aanvullend bent verzekerd voor tandheelkunde en als de te betalen rekening lager is dat het bedrag waarvoor u verzekerd bent, kunnen we de rekening rechtstreeks declareren bij uw verzekering. Hiervoor dient u uw BSN en polisnummer van uw zorgverzekeraar mee te nemen.

 • U betaalt alleen voor de behandelingen die reeds uitgevoerd zijn. Bij een behandeling die over meerdere afspraken gepland staat, betaalt u dan ook per verrichtte behandelingsfase.
 • Bij aanvang van de behandeling betaalt u tot maximaal 50 %.
 • Bij het van plaatsen kronen en bruggen wordt het volledig bedrag voor de definitieve plaatsing betaald.
 • Bij het plaatsen van implantaten, betaalt u de kosten voor aanvang van de behandeling.
 • U kunt betalen via:
  • Pinautomaat
  • Internet bankieren
  • Contante betaling

Wij geven een gedetailleerde rekening voor uw zorgverzekering mee, vaak wordt er een gedeelte vergoed, mocht u verzekerd zijn voor tandheelkunde.