Wat te doen bij een klacht?

Wij stellen het zeer op prijs als u ons laat weten wat uw ervaringen zijn geweest in onze praktijk. Uw complimenten, opmerkingen, verbeterpunten of klachten kunnen voor ons aanleiding zijn om de patiëntenzorg uit te breiden en/of te verbeteren.

Wanneer u een klacht heeft zullen wij er alles aan doen om u een tevreden patiënt te maken, wij kunnen  dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing. U heeft een garantietermijn van 3 jaar bij ons op de geplaatste porseleinen kronen, bruggen, prothese’s en titanium implantaten. Voor meer informatie over de garantie die wij bieden kijk op “Kwaliteit en garantie“.

Komen wij hier samen niet uit dan kunt u contact opnemen met de ANT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten onder het nr V8307122406. Zij zullen dan bemiddelen tussen u en de tandarts om tot een oplossing te komen waar we ons beiden tevreden in kunnen vinden. Uiteraard hopen we dat het zover niet komt.

Alleen tandheelkundig gerelateerde klachten komen in aanmerking, immateriële schade, enzovoorts.
Voor klachten die voort zijn gekomen uit verrichtingen door derden (bij voorbeeld DHL) stellen wij ons niet aansprakelijk en deze zullen dan ook niet als dusdanig in behandeling worden genomen.

Voor het doorgeven van een opmerking, verbeterpunt of klacht kunt u ons bereiken per:

Telefoon : +31 (0) 43 604 06 49

E-mail:  info@dentalreizen.com

Via ons korte contactform op deze pagina of  uitgebreide contactform