Garantie

We geven 3 jaar garantie op de tandheelkundige reconstructies (porseleinen kronen, bruggen, prothese’s, implantaten) die door onze kliniek zijn gemaakt. De fabrikant van de implataten geeft hiernaast 10 jaar garantie op hun materialen.

Voorwaarde is dat u uw gebit goed onderhoud zoals de tandarts geadviseerd heeft. U kunt ook documentatie mee krijgen met onderhoudsadviezen. Tevens is het van belang dat u ieder half jaar naar een mondhygienist gaat, of tandarts, en minimaal 1 maal per jaar naar onze kliniek toekomt voor een controle zodat we eventuele problemen tijdig kunnen signaleren en oplossen.

De garantie is alleen geldig in onze kliniek en niet indien u het bij een andere kliniek laat corrigeren, mits hier vooraf duidelijk samen een akkoord is bereikt. In sommige gevallen kunnen er ook reiskosten vergoed worden. Ook hier moet er samen vooraf een akkoord zijn.